Pazarlama Programı Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI

ALINAN ÜNVAN

Pazarlama Programı öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

PROGRAMIN TARİHÇESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı 2005 yılında YÖK tarafından önerilmiştir. Pazarlama programı 2005-2006 öğretim yılından beri normal öğretim olarak eğitim vermektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Pazarlama alanındaki nitelikli personel gereksinimini karşılamaktır. Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, istenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumlulukların bilinmesi, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme, mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etme ve müşteri ilişkilerini geliştirme gibi pazarlama alanının temel yeterliliklerine sahip olacaktır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Pazarlama Programı mezunları; iletişim, kitle iletişimi, pazarlama ve reklam bilgilerini reklamcılık problemlerini çözmede kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi, reklam kampanyaları ile ilgili planlama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, stratejik bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme, reklamcılığın dönemsel süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olma ve yorumlama, iletişim ve reklam alanına yönelik yasal düzenlemeleri yorumlayabilme alanlarında yeterlilik kazanmaktadırlar.

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Pazarlama Programından mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların pazarlama departmanı, satış departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve diğer pazarlama alanlarında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman sıfatlarıyla çalışabilmektedirler.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri lisans dereceleri;

·         İşletme

·         İşletme – Ekonomi

·         İşletme Enformatiği

·         Pazarlama

·         İletişim

·         Uluslararası İşletmecilik

·         Uluslararası Ticaret

·         Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

·         Uluslararası Ticaret ve Finans

·         Lojistik Yönetimi

·         Halkla İlişkiler

·         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

·         Halkla İlişkiler

·         Reklamcılık

·         Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

PROGRAM BAŞKANI

Öğr. Gör. Aslı KARATAŞ

AKTS BAŞKANI

Öğr. Gör. Nedret ERBOY

Duyurular

 


Güncel ders programınıza "Döküman Arşivi"nden erişebilirsiniz


Ders Programlarını Okul içinde Duyuru panolarından da takip edebilirsiniz

Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu

 

 

Personel
Bağlantılar
Yukarı Çık